Lacid Makhoin"

He: Joyoo moo Lacid  Mangsoo Makhoin" Yo' Lacid jhedmyed Makhoin bo..

Tam" gyo: nau da" makhoin ri doin loo tam" gyo: ge'.

 

Lacid Mangsoo makhoin"

Lacid JhedMyid  Makhoin